Medjukultura

traktor

Medjukultura je način proizvodnje klasičnih kultura izmedju redova zasada Paulovnije.
Kakva je korist?

Pre svega upotrebljivost zemljišta, što nije beznačajno u zemljama gde je poljoprivredno zemljište retko ili gde je visoka gustina stanovništva.

U kini i drugim zemljama gde je medjukultura klasičan poljoprivredni način uzgajanja, ustanovilo se da drveće Paulovnije stvara povoljnu mikroklimu za useve koji se nalaze na toj parceli, i to u smislu smanjenja temperature i povoljne vlažnosti, pogotovo u vreme sušnih godina. Paulownia crpi iz dubina potrebnu vlagu za sebe i njome zaštićene kulture.

Dokazano je da je u takvim uslovima temperatura niža do 1,2 C tokom dana.
Takodje pomaže u slučaju prirodnih nepogoda kao što su oluje, topli vetrovi, grad, rani i kasni mrazevi.

Kod nas se medjukultura praktikuje u dva slučaja:
Ako je planirani zasada na izuzetno plodnoj zemlji i
Da bi se novi zasad zaštitio od korova.

Na oglednim poljima firme Planto, praktikuje se medjukultura lucerke (deteline) (link ka slici) koja ne zahteva veći razmak sadnje drveća i omogućava laku kontrolu korova. Ovu vrstu medjukulture preporučujemo naročito u prvim godinama uzgoja drveća.

LišÄ‡e i cveće Paulovnije su bogati azotom (4%) koji se vraća ciklično u tlo i samim tim obogaćuje bez dodatnih troškova tu istu zemlju.

Osim gore navedenih prednosti, samo drvo predstavlja vrednu imovinu koja se može koristiti po potrebi.